Viza za Rusiju

Za putovanje u Rusku Federaciju potrebno je imati vizu i putno zdravstveno osiguranje. Mi Vam možemo ishodovati vizu i izraditi policu putnog zdravstvenog osiguranja, osnovne informacije u nastavku, a za sve ostale informacije obratite se s povjerenjem na 099/212 5582

VRSTE VIZA

1. TURISTIČKA VIZA
2. POSLOVNA VIZA
3. TRANZITNA VIZA
4. RADNA VIZA

1. TURISTIČKA VIZA

Za dobivanje turističke vize potrebno je:
- Original turističkog vauchera /osigurava San-sat d.o.o./
- Original potvrde o prihvatu stranog turista /osigurava San-sat d.o.o./
- Popunjeni i vlastoručno potpisani Upitnik
- 1 fotografija veličine 3,5 x 4,5 cm
- Važeća putovnica (putovnica mora vrijediti minimalno 6 mjeseci od dana prestanka vize i mora imati min 2 slobodne stranice)
- Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja vize
- Rok za dobivanje vize je 3-8 dana
- Viza može biti jednokratna do 30 dana, dvokratna do 60 dana i višekratna do 365 dana.

2. POSLOVNA VIZA– jednokratna, dvokratna ili višekratna

Za dobivanje poslovne vize potrebno je:
- Original pozivnog pisma organizacije primatelja /osigurava San-sat d.o.o./
- Popunjeni i vlastoručno potpisani Upitnik
- 1 fotografija veličine 3,5 x 4,5 cm
- Važeća putovnica (putovnica mora vrijediti minimalno 6 mjeseci od dana prestanka vize i mora imati min 2 slobodne stranice)
- Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja vize za višekratne vize – vrijeme prvog putovanja
- Rok za izdavanje vize je 3-11 dana
- Izdaje se na rok od 1 do 12 mjeseci

3. TRANZITNA VIZA

Za izdavanje tranzitne vize potrebno je:
- Važeća viza za zemlju putovanja
- Zrakoplovna karta
- Popunjeni i vlastoručno potpisani Upitnik
- 1 fotografija veličine 3,5 x 4,5 cm
- Važeća putovnica (putovnica mora vrijediti minimalno 6 mjeseci od dana prestanka vize i mora imati min 2 slobodne stranice)

4. RADNA VIZA

Za dobivanje radne vize potrebno je:
- Original „priglašenija“ FMS (Federalna migracijska služba)
- Popunjeni i vlastoručno potpisani Upitnik
- 1 fotografija veličine 3,5 x 4,5 cm
- Važeća putovnica (putovnica mora vrijediti minimalno 6 mjeseci od dana prestanka vize i mora imati min 2 slobodne stranice)
- Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja vize za višekratne vize – vrijeme prvog putovanja

- Nalaz HIV-testa
- Rok za izdavanje vize je 7-14 dana
- Izdaje se na rok do 3 godine

Cijene:

Konzularna pristojba Za redovni postupak                 Za hitan postupak 
270,00 kn                                540,00 kn
Ishodovanje vize               200,00 kn + PDV + 200,00 kn usluga viznog centra
Turistički vaucher s potvrdom o prihvatu stranog turista               300,00 kn + PDV
 Pozivno pismo za poslovnu vizu
od 30 do 90 dana                           za  jednokratnu                        za dvokratnu     
za 8 radnih dana 700,00 kn 700,00 kn
za 21 kalend. dana 500,00 kn 500,00 kn
 za višekratnu vizu od 90/180/365 dana
za 12 radnih dana   1000,00 kn
za 21 kalend. dana    800,00 kn