POSLOVNA VIZA ZA RUSIJU

Za dobivanje poslovne vize San-Sat d.o.o. osigurava pozivna pisma za sve vrste viza. Za više informacija: agencija@san-sat.com ili 01/61 87 703

 

Poslovna viza izdaje za ulazak u Rusku Federaciju izadje se u poslovne svrhe (poslovni pregovori i sastanci, seminari, konferencije i sl.).

POSLOVNA VIZA može biti jednokratna, dvokratna ili višekratna
Za dobivanje poslovne vize San-Sat d.o.o. osigurava pozivna pisma za sve vrste viza.
Cijene su konkurentne.
Od Vas očekujemo:
- 1 fotografiju veličine 3,5 x 4,5 cm
- Važeću putovnicu koja vrijediti minimalno 6 mjeseci od dana prestanka vize i mora imati min 2 slobodne stranice
- Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja vize /osigurava San-sat d.o.o./
Rok za izdavanje vize je od 1 do 9 dana i izdaje se na rok od 1 do 24 mjeseci
Za više informacija: agencija@san-sat.com ili 01/61 87 703