Ruska viza

Promjene vezane uz dobivanje viza temeljem privatnih poziva

Početkom rujna ove godine došlo je do promjena koje omogućuju izdavanje godišnje višekratne vize temeljem privatnih poziva/pismenog zahtjeva ruskog državljanina bez ograničenja boravka u Ruskoj Federaciji tijekom cijelog razdoblja valjanosti vize. Ruski državljanin može pismeni zahtjev predati osobno u konzularno predstavništvo, a u slučaju nemogućnosti osobne predaje potrebno je dostaviti original zahtjeva  koji mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika u Ruskoj Federaciji.

Ruski državljanin poziv može uputiti samo bliskom srodniku/članu obitelji. Dokumente kojim se potvrđuje stupanj bliskog srodstva treba dostaviti uz zahtjev za izdavanje vize (npr. ovjerene kopije vjenčanog lista).

Više na https://croatia.interlinkservice.world/hr/news