Ruska viza

Trenutno je još uvijek zabranjen ulazak stranih državljana u Rusiju i izdavanje viza za Rusiju osim sljedećih kategorija:

- obična poslovna viza za vozače kamiona međunarodnog cestovnog prometa, posade zračnog, pomorskog i riječnog broda, posade vlakova i lokomotiva u međunarodnim prometnim komunikacijama;

- obična radna viza sa svrhom putovanja “tehničko održavanje” za osobe koje sudjeluju u podešavanju i održavanju opreme inozemne proizvodnje (samo na temelju pozivnog pisma iz MUP/MVP-a Rusije);

- obična privatna viza koja je izdana na temelju smrtnog slučaja bliskog srodnika;

- obična radna viza za osobe zaposlene u Rusiji kao visokokvalificirani stručnjaci (uključujući područje sporta);

- obična humanitarna viza za osobe koje sudjeluju u sportskim događanjima u Rusiji.

Kontaktirajte nas na broj +385 99 212 5582 za dodatne informacije.

K