POSLOVNA VIZA ZA RUSIJU
Za dobivanje poslovne vize San-Sat d.o.o. osigurava pozivna pisma za sve vrste viza. Za više informacija: agencija@san-sat.com ili 01/61 87 703
SKLAPANJE BRAKA IZMEĐU RUSKIH I HRVATSKIH DRŽAVLJANA
SKLAPANJE BRAKA IZMEĐU RUSKIH I HRVATSKIH DRŽAVLJANA
Sudski tumač na vjenčanju Dugogodišnje iskustvo u savjetovanju i prikupljanju  svih potrebnih dokumenata za sklapanje braka hrvatskog državljanina sa ruskim državljaninom, ili pri vjenčanju ruskih državljana u Hrvatskoj daje nam mogućnost da zainteresiranim parovima pomognemo u ostvarenju njihovog cilja – da se vjenčaju bez nepotrebnih trzavica zbog nepoznavanja  zakonskih odredbi. Vi samo odredite datum.... mi ćemo sve ostalo!