OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U RUSKOJ FEDERACIJI
Obavještavamo Vas da je slijedom stupanja na snagu Federalnog zakona Ruske Federacije od 1. siječnja 2015. godine (koji je donesen u svibnju 2014., No 106-FZ) došlo do izmjene vezano za procedure otvaranja predstavništava inozemnih pravnih osoba na teritoriju Ruske Federacije.